Strefa Pacjenta

Kto może odebrać dokumentację medyczną ?

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do odbioru swojej dokumentacji medycznej. Nie dotyczy to dokumentacji dzieci do lat 18 pozostających pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 
Chcąc odebrać dokumentację medyczną członka rodziny należy okazać pisemne upoważnienie oraz dowód osobisty. W upoważnieniu należy podać dane zarówno pacjenta, którego dotyczy dokumentacja, oraz osoby upoważnionej.