Prawa Pacjenta

Jako Pacjent Medklinika korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych

  • uzyskania informacji

  • tajemnicy informacji związanych z Tobą

  • wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  • intymności i godności pacjenta

  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza

  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa są szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016 poz. 186). Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 roku, ogólnodostępny w rządowych Internetowym Systemie Aktów Prawnych.