Aktualności

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą układu ruchu, która zaburza tworzenie chrząstki stawowej, doprowadzając w efekcie do jej zniszczenia. O ile w zdrowym stawie mechanizmy odpowiadające za tworzenie i rozpad chrząstki są w równowadze, o tyle w chorobie zwyrodnieniowej stawów, najczęściej na skutek zbyt dużego obciążenia stawu, dochodzi do zakłócenia współistniejących procesów tworzenia oraz degradacji chrząstki stawowej.
Z czasem uszkodzeniu ulegają również inne struktury – kość pod chrząstką stawową, torebka stawowa, otaczające staw więzadła, ścięgna i mięśnie. Skutkiem tego są  ból i sztywność stawu , a następnie zniekształcenie jego obrysów oraz ograniczenie ruchomości.

W Polsce na chorobę zwyrodnieniową stawów cierpi aż do 30% ludzi w wieku między 45. a 64. rokiem życia. U około 80% pacjentów po 50. roku życia można radiologicznie stwierdzić już zmiany zwyrodnieniowe. Widać zatem, że obawa o możliwość zachorowania na ChZS nie jest bezpodstawna. Będąc już w grupie ryzyka tej choroby pomyśl o konsultacji lekarza reumatologa. W naszym Centrum Medycznym opiekę nad pacjentami reumatologicznymi sprawują dr Katarzyna Torzyńska oraz dr Tomasz Szafrański.