Nota prawna

Medklinika Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, pod adresem: ul. Biedronki 3, 60-185 Skórzewo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907372, z kapitałem zakładowym 5000 zł opłaconym w całości o numerze NIP: 7773375378 i REGON: 389247265 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jacka Jaroszewskiego.